Videos

Purattasi Sirappugal | புரட்டாசி சிறப்புகள் #6

Purattasi Sirappugal | புரட்டாசி சிறப்புகள் #6

Part-1 Link : https://www.youtube.com/watch?v=4ksIs6OBRDs

Part-2 Link : https://youtu.be/a7COX8OJo8Y

Part-3 Link : https://youtu.be/YEfiWPmQWEA

Part-4 Link : https://youtu.be/rNey7pMiFjA

Part-5 Link :https://youtu.be/9rVMWMVAiUk

ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ப்ரசன்னம், ஜோதிடர், கணேஷ் மஹராஜ்.M.B.A., திருக்கோடிகாவல். தொடர்புக்கு : 9626338198.

Related Articles

Back to top button
Close